Garantibetingelser


Zdjęcie główne #61 - Garantibetingelser

Firmaet FRONTLYKT SERVICE gir 12 måneders garanti på kvaliteten av utført tjeneste ved reparasjon av hele frontlykten, og 12 måneders garanti ved regenerering av enkelte deler, avhengig av hva som kreves i det aktuelle tilfellet. Ved kvalitets- eller materielle feil, har kjøper rett til å få dem rettet opp vederlagsfritt. Reparasjonen bekostes da av garantiyter.

For å få reklamasjonen godkjent må man sørge for at frontlykten, under hele perioden den er i bruk, er hermetisk lukket samt at produsentens anvisninger følges, spesielt når det gjelder montering og valg av lyspærer.

Garantien omfatter materielle og tekniske feil ved gjennomført regenerering av frontlykten, under forutsetning av at den brukes korrekt.

Garantien omfatter ikke frontlykt skadet som følge av transportfeil, monteringsfeil, feil bruk, eller mekaniske skader (riper i overflaten, tilfetting) som følge av varmgang (feiltilpasset lyspære).

MERK SPESIELT at reflektorens regenererte overflate ikke må påføres fett (f.eks. fingeravtrykk) under transport eller montering.